Naša spoločnosť STELLIUM s.r.o. vám pomôže nájsť riešenie v oblasti reprezentatívnej fotografie a v prepojení so sesterskou spoločnosťou ANOTHER HOUSE s.r.o. vytvárať kreatívne grafické návrhy, reprezentatívny web dizajn, videoklipy ako aj kompletné firemné CI (corporate identity) návrhy. V oblasti videa zabezpečíme kompletnú video produkciu s bližšou špecifikáciou na web stránke ANOTHER HOUSE s.r.o..

Okrem týchto služieb vám spoločnosť ANOTHER HOUSE s.r.o. zabezpečí kompletné technické zabezpečenie podujatí v oblasti ozvučenia, efektového pódiového osvetlenia, výstavbu pódia. Pôsobením oboch spoločností sa orientujeme na oblasť Bratislavy, resp. keďže disponujeme výkonným prenosným zábleskovým parkom, vieme sa pružne prispôsobiť požiadavkám klienta mimo Bratislavy, kdekoľvek v teréne, či v priestoroch vašej spoločnosti.

Autorom fotografií je Štefan Laktiš. Pôsobil vyše osem rokov ako prvý interný fotograf v denníku Hospodárske noviny, s dôrazom na reprezentatívne, profilové portréty firemného vrcholového manažmentu a známych osobností (projekt “Celebrity”). V tomto duchu fotografoval aj pre life stylový mesačník Prečo nie?!

Zároveň sa sústredil na reportážnu produkciu v oblasti politiky (“Policy in Slovakia”, “Ján Pavol ll”).

Pred pôsobením v Hospodárskych novinách, pracoval v týždenníku Moment a externe aj v iných periodikách.

Je absolventom Institutu tvůrčí fotografie na Slezskej univerzite v Opave.