Postoffice:
STELLIUM s.r.o.
Miletičova 568/32
Bratislava-Ružinov
821 08
Slovakia

Invoice:
STELLIUM s.r.o.
Miletičova 568/32
Bratislava-Ružinov
821 08
Slovakia

IČO: 45 707 189
DIČ: 202 309 23 57
IČ DPH: SK 202 309 23 57
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registry
Okr. súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č: 18808/S

č.ú: 292 384 40 32/1100 Tatrabanka
IBAN: SK82 1100 0000 0029 2384 4032

č.ú: 291 904 39 53/0200 VUB Banka
IBAN: SK27 0200 0000 0291 0904 3953